Urbanismo e obras

  • Reurbanización e humanización da Praza de Isaac Díaz Pardo.
  • Humanización de rúas no centro de Sigüeiro.
  • Culminar as modificacións puntuais do PXOM (nº 6, nº 7 e nº 11) e modificación do planeamento para redimensionar os núcleos rurais.
  • Reordenación da Alameda de Góis: delimitación das prazas de aparcamento e plantación dalgunhas especies arbóreas.
  • Reurbanización e humanización da Avenida da Grabanxa.
  • Plan integral de acondicionamento de beirarrúas e renovación do mobiliario urbano en Sigüeiro.
  • Eliminación progresiva das barreiras urbanísticas e arquitectónicas que dificultan a circulación ás persoas con mobilidade reducida.
  • Xestionar a promoción e construción de vivendas sociais, tanto en alugueiro como en compra.
  • Ordenación da oferta de vivendas de uso turístico.