Turismo

  • Aproveitamento da Vía Verde e do Camiño Inglés para potenciar o turismo como un eixo estratéxico da economía local.
  • Habilitación dun novo espazo de información turística fronte á piscina.
  • Deseño e divulgación dunha Ruta dos Muíños.
  • Posta en valor e promoción das áreas recreativas do municipio.
  • Iniciar as xestións para conseguir a declaración da Festa da Troita como Festa de Interese Turístico Nacional.
  • Recuperación e impulso da Festa da Matanza.
  • Limpeza e adecentamento da Mina das Grobias.
  • Rehabilitación do antigo almacén da Estación de Oroso (Vilacide) para a súa conversión nun centro polivalente con usos turísticos, museísticos e socioculturais.