Mobilidade e transporte

  • Elaboración dun Plan Integral de Mobilidade para facilitar os desprazamentos internos (transporte a demanda, bonos, etc.), favorecer a accesibilidade e mellorar a conectividade con Santiago de Compostela.
  • Construción do carril bici desde Sigüeiro ata a Vía Verde.
  • Instalación de dous puntos de alugueiro de bicicletas: no acceso ao Paseo do Carboeiro e no inicio do carril-bici cara á Vía Verde.
  • Novas sendas peonís:
    • Senda desde a Grabanxa ao Cachopal.
    • Senda desde a escola de Senra a Arderís.
    • Da senda do Cruceiro á do Camiño no polígono.