Medio ambiente e limpeza

 • Reivindicar ante a Xunta de Galicia os investimentos necesarios para mellorar o funcionamento da ETAP e da EDAR.
 • Implantación da recollida selectiva da quinta fracción, tamén denominada contedor marrón.
 • Renovación dos contedores existentes e ampliación do número de illas aproveitando a licitación da xestión dos residuos.
 • Iniciar de forma progresiva a implantación de contedores de recollida de aceite no rural.
 • Incremento da frecuencia no servizo de recollida de cartón.
 • Creación dunha horta urbana en Sigüeiro.
 • Instar á Xunta de Galicia a limpar o cauce e as beiras dos ríos.
 • Recuperación e posta en valor das sendas fluviais: de Porto Avieira a Sigüeiro e tamén en Vilacide.
 • Iniciativas de información á veciñanza sobre as vantaxes das placas solares e instalación das mesmas nalgún edificio público.
 • Renovación da iluminación pública con tecnoloxía LED de última xeración, máis eficiente e con maior aforro enerxético.
 • Promover a instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
 • Organización de xornadas formativas e de campañas e programas de concienciación sobre boas prácticas relacionadas co coidado do medio ambiente: reciclaxe no punto de orixe, redución do lixo na vía pública, entrega de estoxos de bolsas para a recollida dos excrementos dos cans, etc.
 • Innovador programa de bonos para o coidado de mascotas.